KÖPVILLKOR

Tegnérs Matsalar i Lund

 

 

Köpvillkor

Dessa köpvillkor avser köp hos Tegnérs Matsalar i Lund (nedan omnämnd som: T-bar, Säljaren) via applikationen WEIQ. Användarvillkor för användande av applikationen WEIQ följer efter dessa köpvillkor.

Kontaktuppgifter

Tegnérs Matsalar i Lund AB
Organisationsnummer: 559012-3963
Besöksadress: Sandgatan 2,
223 50 LUND
 
Postadress: Sankt Annegatan 1 BV
223 50 LUND
 
Kontaktuppgift:
info@tegners.com
 

 

Allmän information

Dessa köpvillkor accepteras i sin helhet tillsammans med användarvillkor för applikationen WEIQ som kompleterar dessa köpvillkor. Läs igenom användarvillkoren noga här.
Via applikationen ”WEIQ”, en tjänst som tillhandahålls av MEIQ Systems AB, kan du beställa mat och dryck från oss på Tegnérs Matsalar i Lund.
När du lagt din beställning kommer vi att hantera din order för beställningar ur meny. Efter att vi har färdigställt din order kommer vi att notifiera dig genom appen. Vid notifikation bör du hämta upp din beställning snarast vid utlämningsspunkten. Utlämningspunkten finner du vid skylten ”WEIQ-point”. För att kunna lägga en beställning via appen måste du acceptera användarvillkoren hos WEIQ samt vid användande kan du också läsa vår sekretess- och dataskyddspolicy. Användarvillkor och sekretess- och dataskyddspolicy hittar du vid registrering och på www.weiq.tech.
För inträdesbiljetter kommer vi att förbruka din biljett i appen vid ankomst vid entré. Uppsatta tidsramar gäller. Biljettköp kan ej återbetalas eller ångras. Förbrukade biljetter är ej att betrakta som giltiga. Läs mer under stycket ”inträdesbiljetter” nedan.

Utlämning och avvisande av beställning

Debitering kommer ske först efter att du har mottagit din order vid bekräftad utlämning. Vid de fall vi anser att vi inte kan leverera den produkt du beställt eller vi bedömer att du som kund inte uppfyller våra krav för utlämning kommer vi att avvisa din beställning. Vid de tillfällen då din beställning avvisas, dras heller inga pengar. Vid de tillfällen då du underlåter dig att uthämta din beställning kommer betalning dras och beställningen förverkas. Uthämtning bör ske inom 30 minuter från dess att du mottagit notifikation om att din beställning är klar.

Beställning hos Tegnérs Matsalar i Lund

För att beställa i applikationen måste du ha fyllt 18 år och förbinder dig härmed till att alla beställningar via appen är bindande.

Betalning

Betalning i applikationen sker via Bambora och utförs med hjälp av betal- eller kreditkort. Din betalning och din kortinformation är säkrad genom deras betalningslösning som är PCI-certifierad. Inga extra avgifter tillkommer dig som användare vid köp genom applikationen.

Kontroll av legitimation och betalkort

Observera att du kan bli ombedd att uppvisa giltig legitimation och aktuellt betalkort som används vid köpet genom appen när du hämtar ut din order.

Mervärdesskatt och kvitto

Alla priser i appen, om inget annat anges, är inklusive moms. Momsen på livsmedel är 12 % och på alkoholhaltiga drycker 25 %. Kvitto och momsspecifikation tillhandahålls med mail via WEIQ genom att du fyller i din e-postadress eller att du blir erbjuden ett kassaskrivet kvitto på ditt köp vid upphämtning av din beställning.

Hämta din beställning

När din beställning är klar får du en bekräftelse i appen. Gå då till hänvisad ”WEIQ-point”, ditt utlämningsställe för dina beställda varor. Visa där upp din biljett du fått med tillhörande kod och mönster. Detta valideras sedan med vår information och du får din beställning utlämnad vid uppvisande av giltig biljett.

Bekräftelse

Efter bekräftad utlämning och betalning får du ett mail med bifogat kvitto om du valt att fylla i mailadress för mailutskick av kvitto.

Ångerrätt

Vid beställning av en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt blir för gammal, exempelvis livsmedel eller upphällda drycker, gäller ingen ångerrätt. För reklamation kontakta personal.

Tidpunkter för beställningar

Beställningar kan endast göras då baren är öppen enligt information i applikationen. Beställningar avses att upphämtas utan dröjesmål och kan inte förlängas för upphämtning vid senare tidpunkt. Om köpare underlåter sig att hämta upp sin beställning inom vad som anses vara ett skäligt tidsspann avvisas eller förverkas beställningen. Ingen återbetalning sker vid utebliven utlämning.

Villkor för inträdesbiljetter

Säljaren säljer entrébiljetter direkt till dig som köpare via WEIQ som plattform. Alla frågor om eller anspråk p.g.a evenemangen och dess genomförande skall riktas till Säljaren.
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av entrébiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Förbrukad biljett innan ankomst till entré återbetalas ej och är ej att betrakta som giltig. Endast ett inträde per person gäller.
Utöver biljettpriset betalar kunden i vissa fall en serviceavgift.
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Säljaren. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.
Säljaren förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå dessa villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. Säljaren kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Köparen ansvarar för att hantera sin mobiltelefon på säkert sätt att otillbörliga ej kan använda biljettfunktionen.

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig Säljare. Det är arenan/arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. I vissa fall återlöses på uppdrag av Säljare biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej serviceavgifter. I de fall biljettpriset är utan serviceavgift tillkommer en återlösenavgift.

Ändringar i köpvillkor

Användarvillkoren för appen ”WEIQ” och dessa köpvillkor kan komma att uppdateras regelbundet. Beställare förbinder sig att se över gällande villkor inför varje beställning.
Personuppgifter
Om du har frågor kring appens användande av personuppgifter. Se mer information på www.weiq.tech eller hör av dig till privacy@weiq.tech.

Mer information

På vår hemsida www.tegners.se finns mer information. För mer information om appen som används som plattform besök www.weiq.tech.

Kontaktuppgifter

Tegnérs Matsalar i Lund AB
Organisationsnummer: 559012-3963
Besöksadress: Sandgatan 2,
223 50 LUND
 
Postadress: Sankt Annegatan 1 BV
223 50 LUND
 
Kontaktuppgift:
info@tegners.com