Läs dataskydd på svenska  Läs dataskydd på norska

 

Databeskyttelse og sekretesspolicy WEIQ

Tak fordi D bruger vores tjeneste (”Tjenesten”). Tjenesten er stillet til rådighed af MEIQ Systems AB der er baseret i Sverige, Nordenskiöldsgatan 4, 211 75 Malmø (”WEIQ”, ”Vi”).

Organisations-nummer: 559148–4380

Vi værdsætter din personlige integritet og det er vigtigt for os at du føler dig tryg, med hvordan vi bruger dine personoplysninger. Vi er helt transparente med hvordan vi opsamler, behandler og deler den information vi har, om dig. Vi sælger aldrig dine personoplysninger til tredje part, uden dit samtykke.

Vi syntes det er fantastisk at der er blevet taget frem en forordning på europaniveau, med formål at gøre håndteringen af personoplysninger, bedre og tydeligere for vores bruger. Et tydeligere formål med forordningen er lige præcis at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder, især din ret til beskyttelse af personoplysninger.

I denne policy vil vi forklare hvordan vi samler dine personoplysninger ind og bruger dem, og hvordan du kan få adgang, redigere og fjerne disse. Det er vigtigt for os at dig der er bruger, læser igennem og forstår denne policy. Du kan altid kontakt os på privacy@weiq.tech eller til vores adresse Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmø, hvis du har nogle spørgsmål i forhold til data- og integritetsbeskyttelse.

Hvorfor indhenter vi information om dig?

Vi behøver at behandle dine personoplysninger, i enighed med denne policy, for at vores tjeneste skal fungere bedst mulig. En del personoplysninger bruges også for kun give bedste mulige service og support. Vi gør dette, samtidig som vi tager stort hensyn til din integritet og dine rettigheder og friheder.

Hvilken information samler vi ind og hvorfor?

De personoplysninger vi samler ind fra dig, er:

Personoplysninger Formål
Identificering af en enhed Vi skaber et ID for din enhed, f.eks. en mobiltelefon eller tablet, ved registrering i WEIQ. Dette gør vi med noget der kaldes FCM token. Dette for at kun adskille dig som bruger, fra en anden bruger.
E-post Vi behøver din e-post for at ifølge loven, sende en kvittering til dig. Vi undersøger hvis det er nok at kvitteringen vises i applikationen. E-postadressen bruges og for at kommunicere med dig som kunde, og for specifikke tilbud fra f.eks. barer, restauranter, hotel og events. Disse specifikke beskeder er frivillige. De kan vælges ved at sætte et kryds når du oplyser din mailadresse, og du kan nemt maile STOPP til info@weiq.tech eller svare på mailen, for at ikke modtage de specifikke beskederne længere.

Hvis du handler hos udvalgte sælgere, kan du også få mulighed for i appen at registrere din e-mail-adresse til registrering af point i en kundeklub. I dette tilfælde vil din e -mail også blive brugt til dette.

Profilbillede (frivillig) Profilbilledet bruges til at hjælpe vores butikker, at identificere dig når de f.eks. skal servere din bestilling til bordet.
Betalingsinformation Vi behøver din betalingsinformation (kortnummer, gyldighedstid og CVV-kode) for kun gennemføre købet. Vi sparer ikke denne information men sender den til en af vores personoplysningspartners (Bambora) der giver oss en krypteret ”token”, for kun få adgang til dine oplysninger, når du vil lave et køb.
Pladsinformation Når du bruger denne tjenesten og har godkendt at vi må få adgang til din pladsinformation, bruger vi din pladsinformation for at vise hvad for en butik du besøger. Denne information spares ikke af os men bruges kun lokalt i applikationen.
Bestillingsinformation og Købshistorik Ifølge loven behøver vi levere bogføringsunderlag til vores butikker. Denne information skal ifølge loven, spares i syv (7) år.

 

Hvordan samler vi information id?

Du kan direkte eller indirekte give os information om dig selv, på forskellige måder. Enten ved at du selv udfylder information når du skaber en bruger, eller ved at du bruger en tredje part for at skabe en bruger, f.eks. login gennem sociale medier.

Når du gennemfør et køb, sparer vi denne information, med et lovgivningsformål, f.eks. bogføringsunderlag. Vi sparer også det, og viser information til respektive butik/handler, for en mulighed at f.eks. lave et tilbagekøb.

Hvor behandler vi informationen?

Assistent for personoplysninger Formål
Butikker/Sælger De butikker/sælger der tilbyder WEIQ i sit miljø, bruger en del af personoplysningerne for at kun gennemføre bestillingen. En del personoplysninger bruges for at levere bestillingen og andre personoplysninger for at opretholde love, vedrørende f.eks. bogføring. En del handler vil bruge din mailadresse for at gøre specifikke forsendelser. Disse forsendelser har du ret at undgå ved at nemt besvare STOPP, på disse mails eller send STOPP till info@weiq.tech. Personoplysning som dette vedrør, er: profilbillede (frivillig), e-postadresse, købshistorik for respektive butik/sælger.
AWS Vi bruger Amazon Web Services for at spare personoplysninger. Personoplysninger dette vedrør, er: Profilbillede (frivillig), e-postadresse, ”token” for betalingsinformation, bestillingsinformation og Købshistorik.
G-suite Vi bruger G-suite som mailserver. Nogle sager der går via e-post, vil derfor gå gennem G-suite som assistent for personoplysninger. Personoplysninger som dette vedrør, er afhængig af support-sag eller øvrig kontakt.
Mailgun & Mailjet Vi bruger Mailgun & Mailjet for at gøre udsendelser til vores bruger. Dette kan omhandle vigtig information om aftaler men også nyhedsbrev, tilbud og andre oplysninger. Personoplysninger som dette vedrør er E-post.
Slack Vi bruger et kommunikationssystem der hedder Slack, for vores interne kommunikation og support. Da vi håndterer supportsager, f.eks. kontakt fra vores hjemmeside, gennem Slack, vil de håndtere potentielle personoplysninger, afhængig af support-sag. Personoplysninger dette vedrør er afhængig af sagen.
Bambora & SWISH Vi bruger Bambora & SWISH for at gennemføre transaktionen på den mest sikre måde. Vi har ikke adgang til betalingsinformationen, Bambora & SWISH bruger. Vi sender hellere ikke nogen øvrig information til Bambora & SWISH, udover det du selv udfylder ved betaling.
Intermail Nogle udvalgte restauranter bruger et loyalitetssystem fra Intermail. Du kan derfor få et valgfrit alternativ i appen til at registrere dit køb i en kundeklub. E-mailadressen bliver derefter delt med Intermail, så købet kan registreres på brugerens kundeklubkonto.

 

Vi deler gerne vores Assistent-til-personoplysnings-aftale. Kontakt os på privacy@weiq.tech. Vi stræber altid for at behandle din data indenfor EU/ESS. Datan kan dog ved nogle tilfælde blive overført til, og behandles i, lande udenfor EU/ESS af en anden leverandør eller underleverandør. Når dette sker, sørges der altid for at der tages lovlige, tekniske og organisatoriske handlinger i kraft, for at sikre at din data håndteres sikkert og med et adækvat beskyttelsesniveau, i enighed med GDPR.

Hvilke kan vi eventuelt dele din information til?

For at levere vores produkt, behøver vi hjælp fra nogle andre firmaer. I enig med GDPR er der blevet indgået supportaftaler med samtlige personoplysningsassistenter.

Myndigheder: WEIQ kan blive nød til at oplyse nødvendig information til myndigheder f.eks. politiet, skat eller andre myndigheder, dersom vi skylder det ifølge loven, eller om du har godkendt at vi må det. Et eksempel på lovlig skyldighed at udlevere information, er mod handlinger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Hvor længe sparer vi informationen?

Vi sparer data så længe det er nødvendigt at opfylde det formål, for hvilket informationen blev indhentet, eller for at udføre vores forpligtelser og så længe det kræves i henhold til lovpligtige opbevaringstider, især hvad angår regnskabskrav. Du kan selv vælge at fjerne din konto, da spares kun oplysninger som ifølge loven skal spares. Dette gøres kun så længe det er nødvendigt. Vi har tydelige rutiner for hvordan vi arbejder med opbevaringsminimering.

Vi ejer retten at fjerne information og bruger der ikke følger loven eller en der opfattes, af os, at være krænkende, stødende og/eller ikke følger policyn. Vores ansvar udelukker ikke at vores bruger er ansvarlige for hvad de publicerer.

Hvad sker ved datahacking eller personoplysningshændelse?

Dersom der sker en alvorlig datahacking eller personoplysningshændelse, giver vi alle berørte parter besked, hurtigst muligt via mail og Datainspektionen.

Dine rettigheder til adgang, rettelse og slettelse

Din data er din data. Vi vil dermed oplyse dig om at du kan få:

  • Adgang til din data
  • Ret til rettelse
  • Ret at blive slettet, og
  • Ret til dataportabilitet

Kontakt os på privacy@weiq.tech så hjælper vi dig.

Personoplysningsansvar

MEIQ Systems AB, org.nr. 559056-7873, er Personoplysningsansvarlig og dermed den der beslutter for hvilke formål oplysningerne skal behandles, og hvordan behandlingen skal foretages.

Kontaktperson

Vi sørger for at dine personoplysninger altid er beskyttet ved os, og at behandlingen følger både gældende databeskyttelsesregler, interne retningslinjer og rutiner. Vi har også valgt en kontaktperson der gennemgår at disse regler overholdes, læs kontaktoplysninger nedenunder.

Ændring af policy

Vi kan eventuelt opdatere denne policy. Vi vil informere om ændringer på www.WEIQ.tech. Denne policy erstatter policy med en tidligere dato.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til denne policy, må du endelig tage kontakt!

 

Navn: MEIQ Systems AB
Org.nr.: 559046-7873
Hjemmeside: www.WEIQ.tech
E-postadresse: info@weiq.tech
Telefon: +46760399533
Adresse: Östra Varvsgatan 4, 211 75, Malmø (Sweden)

Kontaktperson
Navn: Josef Weidman (Direktør, MEIQ Systems AB)
E-postadresse: josef.weidman@WEIQ.tech

Kontaktoplysninger til Datatilsynet (tilsynsmyndighed i Danmark)
E-postadresse: dt@datatilsynet.dk
Telefon: (+45) 33193200