DATASKYDDS OCH SEKRETESSPOLICY

Dataskydds och sekretesspolicy WEIQ

Tack för att Du använder vår tjänst (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av MEIQ Systems AB med säte i Sverige, Kungsgatan 6, 211 49 Malmö (”WEIQ”, ”Vi”)

Organisations-nummer: 559148-4380

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är helt transparenta med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information vi sparar om dig. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Vi tycker att det är bra att det kommit en förordning på europanivå med ändamål att göra hantering av personuppgifter bättre och tydligare för våra användare. Ett tydligt syfte med förordningen är just att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

I denna policy vill vi förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan komma åt, redigera och ta bort dessa. Det är viktigt för oss att du som användare läser igenom och förstår denna policy. Du kan alltid höra av dig till oss på privacy@weiq.tech eller till vår adress Kungsgatan 6, 211 49 Malmö, om du har frågor rörande data- och integritetsskydd.

Varför samlar vi information om dig?

Vi behöver behandla dina personuppgifter enligt denna policy för att vår tjänst ska fungera på bästa möjliga sätt. En del personuppgifter används också för att tillhandahålla bästa möjliga service och support. En del personuppfifter används av anslutna Säljare för att exempelvis skicka kvitton eller viktig information till dig som användare. Vi gör detta med största möjliga hänsyn till din integritet samt dina rättigheter och friheter.

Vilken information samlar vi och varför?

De personuppgifter vi samlar in från dig är:

Personuppgift

Ändamål

Identifierare
av enhet
Vi skapar ett ID-för din enhet, exempelvis en mobiltelefon eller tablet, vid registrering i WEIQ. Detta gör vi med hjälp av en såkallad FCM token. Detta för att kunna särskilja dig som användare från en annan användare.

E-post

Vi behöver din e-postadress för att enligt lag kunna skicka ett kvitto till dig. E-postadressen kan också användas också för att kommunicera med dig som kund samt för riktade erbjudanden från exempelvis barer, restauranger, hotell och event. Dessa riktade meddelanden är valbara. De väljs via en kryssruta när du anger din mailadress och du kan enkelt maila STOPP till info@weiq.tech eller klicka på länken i ett mail för att avregistrera dig från utskick.

Handlar du på utvalda säljare kan du även få valet i appen om att registrera din e-postadress för registrering av poäng i en kundklubb. I detta fall kommer din e-post användas även för detta.

Profilbild
(Frivillig)

Profilbilden används för att hjälpa våra butiker att identifiera dig när de t.ex. ska servera din beställning till bordet.

Betalnings-
information

Vi behöver din betalningsinformation (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod) för att genomföra köpet. Vi sparar inte denna information utan skickar den till ett av våra Personuppgiftsbiträden (Adyen) som ger oss en krypterad s.k. token för att komma åt dina uppgifter när du vill genomföra ett köp.

Plats-
information

När du använder tjänsten och har godkänt att vi får tillgång till din platsinformation använder vi din platsinformation till att visa vilken butik du besöker. Denna information sparas inte av oss utan används endast lokalt i applikationen.

Beställnings-information
och
Köphistorik

Enligt lag behöver vi tillhandahålla bokföringsunderlag till våra butiker. Denna information måste enligt lag spara i sju (7) år.

Telefonnummer

Telefonnummer används av anslutna Säljare för att skicka kvitto till din mobiltelefon samt för att kontakta dig angående ett köp eller en beställning. Telefonnummer skall inte användas i marknadsföringssyften.

 

Hur samlar vi in informationen?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Antingen genom att du själv fyller i information när du gjort ett köp i vår applikation eller att du uppger information till en ansluten Säljare. Exempelvis att du uppger din mailadress eller telefonnummer vid ett köp.

När du genomför ett köp sparar vi denna information för lagligt syfte, t.ex. bokföringsunderlag. Vi sparar även det och visar informationen för respektive butik/handlare för möjlighet till t.ex. att göra återköp.

 

Var behandlar vi informationen?

Person-uppgifts- biträde

Ändamål

Butiker/
Säljare

De säljare som erbjuder WEIQ i sin miljö tar del av vissa personuppgifter för att genomför beställningen. En del av personuppgifter används för att leverera beställningen och andra personuppgifter för att upprätthålla lagar rörande t.ex. bokföring. En del handlare kommer att använda din mailadress för att göra riktade utskick. Dessa utskick har du rätt att undgå genom att enkelt svara STOPP på dessa mail eller skicka STOPP till info@weiq.tech. Personuppgift som detta rör är: Telefonnummer, e-postadress, köphistorik för respektive butik/ säljare

AWS

Vi använder Amazon Web Services för att spara personuppgifter. Person uppgift som detta rör är: Telefonnummer, e-postadress, token för betalnings-information, beställnings-information och Köphistorik

G-suite

Vi använder  G-suite som mailserver. Vissa ärenden som går per e-post går därför genom G-suite som personuppgifts- biträde. Personuppgift som detta rör är beroende på support-ärende eller övrig kontakt.

Mailgun & Mailjet

Vi använder Mailgun & Mailjet för att göra utskick till våra användare. Detta kan röra sig om viktig information om avtal men även nyhetsbrev samt riktade erbjudanden eller övrig information till dig som har gjort köp genom systemet. Personuppgift som detta rör är E-post.

Slack

Vi använder ett kommunikationssystem som heter Slack för vår interna kommunikation och support. Eftersom vi hanterar supportärenden, t.ex. kontakt från vår hemsida, genom Slack tar de del av potentiella personuppgifter beroende på support-ärende. Personuppgift som detta rör är beroende på ärende.

Adyen & SWISH

Vi använder Adyen & SWISH för att genomföra transaktionen på det mest säkra sättet. Personuppgift som detta rör är telefonnummer. Vi skickar inte heller någon övrig information till Adyen eller SWISH utöver det du själv fyller i vid betalning.

Intermail

Vissa utvalda restauranger använder ett lojalitetssystem från Intermail. Man kan därför få ett valbart alternativ i appen om att registrera sitt köp i en kundklubb. E-postadressen kommer då delas med Intermail så att köpet kan registreras på användarens kundklubbskonto.

 

Vi delar gärna med oss av våra Personuppgiftsbiträdesavtal. Hör av dig till privacy@weiq.tech. Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då detta görs vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå i enlighet med GDPR.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

För att tillhanda vår tjänst behöver vi hjälp från några andra företag. I enlighet med GDPR har biträdesavtal etablerats med samtliga personuppgiftsbiträden. Vi delar gärna de biträdesavtal vi har med varje personuppgiftsbiträde. Mejla privacy@WEIQ.tech för att ta del av detta.

Myndigheter: WEIQ kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Hur länge sparar vi informationen?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Du kan själv välja att ta bort ditt konto, då sparas endast uppgifter som enligt lag måste sparas. Detta görs endast så länge det är nödvändigt. Vi har tydliga rutiner för hur vi arbetar med lagringsminimering.

Vi äger rätt att ta bort information och användare som inte följer lagen eller av oss anses vara kränkande, stötande och/eller inte följer policyn. Vårt ansvar utesluter inte att användare är ansvariga för vad de publicerar.

Vad händer vid ett dataintrång eller en personuppgiftsincident?

Om ett allvarligt dataintrång eller en personuppgiftsincident skulle inträffa så meddelar vi snarast möjligast samtliga berörda parter via mail samt Datainspektionen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Din data är din data. Vi vill därför upplysa dig om att du kan få:

  • Tillgång till din data,
  • Rätt till rättelse,
  • Rätt att bli raderad, och
  • Rätt till dataportabilitet.

Hör av dig till privacy@WEIQ.tech så hjälper vi dig.

Personuppgiftsansvarig

MEIQ Systems AB, org.nr. 559046-7873, är Personuppgiftsansvarig och således den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.

Kontaktperson

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett en kontaktperson som granskar att dessa regler följs, läs kontaktuppgifter nedan.

Ändring av policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Vi kommer meddela ändringar på www.WEIQ.tech. Denna policy ersätter policy med tidigare datum.

Kontaktuppgifter

Har du inspel till denna policy hör gärna av dig!


Namn: MEIQ Systems AB
Org.nr.: 559046-7873
Hemsida: https://weiq.tech
E-postadress: info@weiq.tech
Telefon: +46760399533
Adress: Kungsgatan 6, 211 49, Malmö (Sweden)

Kontaktperson
Namn: Henrik Norrman (MEIQ Systems AB)
E-postadress: Henrik.Norrman@WEIQ.tech

Kontaktuppgifter till Datainspektionen (tillsynsmyndighet i Sverige)
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00

Senast uppdaterad 14 Maj 2024.