Användarvillkor

    

 

Nedan följer användarvillkor på svenska.

 

Tack för att Du använder vår tjänst (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av MEIQ Systems AB.

Dessa användarvillkor (“Villkoren”) gäller mellan dig som kund (“kunden”, “du” “Dig”) och MEIQ Systems AB med säte i Sverige, org. nr 559148-4380, adress Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmö nedan benämnd som (“WEIQ, “Vi”), vid beställning av mat, dryck och biljetter (tillsammans “Vara”, “Varor”) eller användande av applikationen “WEIQ” alternativt applikationerna “Kajen”, “Busfabriken”, “Malmö Saluhall”, “Easy Order Destination Gotland”, (tillsammans “Plattformen”). Genom att använda Plattformen och/eller beställa Varor bekräftar du att du har läst och godkänner Villkoren. WEIQ förbehåller sig rätten att uppdatera Villkoren från tid till annan, och genom att använda tjänsten godkänner du de vid var tid gällande Villkoren.

Senaste uppdateringen av Villkoren gjordes den 24 Januari 2022.

Dessa användarvillkor avser köp hos samtliga anslutna säljare såsom restauranger, barer och liknande verksamheter (nedan omnämnd som: Säljare, Säljaren) via applikationen WEIQ. 

Har du frågor om Villkoren är du välkommen att kontakta vår support på support@weiq.tech eller besök vår supportsida https://weiq.tech/support/

Detta dokument tillsammans med vår dataskydds- och Sekretesspolicy som hänvisas till nedan, utgör vårt Användaravtal.

Genom att använda Tjänsten accepterar du dessa villkor samt de köpvillkor som gäller hos den enskilde Säljaren, dessa köpvillkor finner du i applikationen under ”mer info” i säljarens meny. Läs igenom dem noggrant.

 

Användning av Tjänsten

WEIQ ger Dig en personlig, uppsägningsbar, icke-exklusiv licens, som inte är möjlig att överlåta eller underlicensiera, för att komma åt och använda Tjänsten. Genom att använda Tjänsten förvärvar Du ingen immateriell äganderätt till Tjänsten. Du får inte använda innehåll från Tjänsten om Du inte har tillstånd från innehållsägaren eller på annat sätt rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger Dig inte rätt att använda varumärken eller logotyper som förekommer i Tjänsten. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med Tjänsten.

I samband med din användning av Tjänsten kan vi skicka meddelanden om beställningar, administrativa meddelanden och annan information till Dig via push-notifikationer. Du kan också välja att ange din mailadress i Tjänsten och godkänner då att motta kvitto, information från Säljare och andra erbjudanden via e-mail. Du kan alltid välja att avregistrera dig från mailutskick genom att följa anvisningar i mailet.

Tjänsten används via mobila enheter. Använd inte Tjänsten på ett sätt som hindrar Dig från att följa trafik- eller säkerhetsregler.

Genom att godkänna Villkoren och göra beställningar via Plattformen intygar du att du är minst 18 år och att inga hinder föreligger för att du ska kunna godkänna dessa Villkor med bindande verkan. Du bekräftar att du är innehavare av de bank-/kreditkort som används för köp på Plattformen. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar till Plattformen är korrekta. 

Du har inte rätt att använda WEIQs varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Plattformen eller våra tjänster.

Varor som säljs via Plattformen är avsedda för enskilt bruk och får ej säljas vidare eller överlåtas.

Vid bedrägeri, missbruk eller otillbörligt eller otillåtet användande av Plattformen förbehåller WEIQ sig rätten att stänga av användare från Plattformen och att debitera användare för kostnader och skada som WEIQ eller Säljare lidit.Köp genom Tjänsten

Vi MEIQ Systems AB tar fullt ansvar för alla betalningar som sker genom vår plattform. Detta ansvar inkluderar återbetalningar, återkrav, annulleringar och tvistlösning.Tvistlösning hanteras av MEIQ Systems AB.

Tjänsten syftar till att underlätta transaktioner mellan anslutna Säljare och dig för dess försäljning av framförallt mat, dryck och biljetter. Köpet sker mellan Dig som konsument och Säljaren där WEIQ är en mellanhand för att facilitera köpet.

När Du gör en beställning av en vara genom Tjänsten utgör denna beställning ett civilrättsligt bindande anbud till den näringsidkare, Säljare, som utbjuder Varor till försäljning. Du ansvarar därför som köpare för att läsa beskrivningen av Varan innan Du väljer att köpa Varan.

När Du gör ett köp i Tjänsten kommer en betalning ske genom en transaktion som hanteras av WEIQ genom en av våra partners Wordline Sweden AB (”Wordline”), Adyen Nordic AB (“Adyen”) eller Getswish AB (“SWISH”).

Innehåll som inte tillhör WEIQ kan visas i Tjänsten. Vi granskar innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot våra policyer, men ansvaret för detta innehåll vilar på den Säljare som gör det tillgängligt. Vi garanterar inte att dessa Säljare har rätt att sälja de varor de utbjuder genom Tjänsten. Vi garanterar heller inte att dessa Varor håller en viss kvalitet eller att dessa varor är lagliga och säkra att använda.

För mer specifik information om vad som gäller vid köp se också våra köpvillkor här.

 

Reklamationer

Om det skulle vara något fel på en måltid eller annan Vara som du mottagit till dig ber vi dig omedelbart kontakta vår support med en bild och beskrivning på vad som är fel. Så snart som möjligt efter att vi mottagit ditt meddelande om reklamation eller fel granskas ärendet för att identifiera problemet och finna en lösning i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. WEIQ förbehåller sig rätten att avgöra vad som är en lämplig lösning  för reklamationer, fel och garantiärenden varför vi i tillämpliga fall kan hänvisa er att ta ärendet direkt med Säljaren i de fall det är möjligt. Det är upp till WEIQ att godkänna eller neka returer och/eller reklamationer.

Ångerrätt

Du har vanligtvis rätt att frånträda köpeavtalet, dvs. utnyttja din ångerrätt, genom att ge Säljaren meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tar emot Varan eller väsentlig del av Varan (“Tidsfristen”). Ångerrätten gäller dock inte vid köp av mat, dryck och Varor med kort hållbarhet eller som på grund av sin natur inte kan returneras eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla samt i situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller generellt inte heller för biljettköp genom Tjänsten men du kan ha rätt till ersättning om ett evenemang flyttas eller helt ställs in. Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

Vi ber dig notera att genom att lägga en beställning och godkänna Villkoren har du uttryckligen samtyckt till att Säljaren kommer att fullgöra din beställning och har gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

​​

Support

Om du har några frågor om Plattformen, Varor, beställningar, betalning eller våra tjänster ber vi dig kontakta vår support. Du når vår support via e-post på support@weiq.tech. Har du frågor om besök, evenemang, meny, öppettider eller klagomål som rör ett besök kontakta Säljaren i första hand. Uppgifter om Säljaren som du köpt varan av framgår av kvittot men vi finns alltid till hands om du inte får svar på din fråga. För mer information om Plattformen som används som plattform besök https://weiq.tech.

 

Ditt konto

För att använda Tjänsten måste Du registrera ett konto. Ditt konto registreras automatiskt vid första användandet och är knuten till din enhet utan att du behöver aktivt registrera detta. Följande regler gäller för Ditt konto:

 • Du måste vara 18 år eller äldre för att använda Tjänsten.
 • Du måste ange korrekt information. Du får inte använda felaktig information eller utge Dig för att vara en annan person eller ett annat företag. Den bild Du eventuellt väljer får inte vara kränkande, utgöra hets mot folkgrupp, eller utgöra ett intrång i någon annans immateriella rättigheter.
 • Du är ansvarig för ditt konto. Personen vars betalningsinformation är registrerad på kontot kommer vara ansvarig vid en eventuell transaktion. Det är Ditt ansvar som användare att meddela oss om du har anledning att tro att ditt konto missbrukats eller otillåtet nyttjats på något sätt.

WEIQ förbehåller sig rätten att när som helst stänga ner Tjänsten eller ditt konto.

 

Behandling av personuppgifter

I WEIQs sekretesspolicy kan Du läsa om hur vi hanterar Dina personuppgifter. Genom att använda Tjänsten accepterar Du att WEIQ kan använda dessa uppgifter i enlighet med sekretesspolicyn. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://weiq.tech/dataskydd/

Personuppgifter som innehavaren lämnar i samband med avtal och köp genom Tjänsten eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av WEIQ för förberedelse och administration av Tjänsten. Genomförandet av en betalning med Tjänsten medför att ett visst informationsutbyte sker mellan betalningsavsändande bank och betalningsmottagande bank vad avser personuppgifter om betalaren och betalningsmottagaren. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.

Om innehavaren vill få information om vilka personuppgifter om

honom eller henne som behandlas av WEIQ kan innehavaren

skriftligen begära detta hos MEIQ Systems AB (info@weiq.tech). Den som vill begära

rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända sig till

MEIQ Systems AB på ovan angiven adress.

 

Om programvara i Tjänsten

När Tjänsten kräver eller inkluderar hämtningsbar programvara är det möjligt att denna programvara uppdateras automatiskt på Din enhet när en ny version eller funktion blir tillgänglig.

WEIQ ger Dig en personlig, uppsägningsbar, icke-exklusiv licens, som inte är möjlig att överlåta eller underlicensiera, för att använda programvaran som tillhandahålls Dig i form av Tjänsten. Det enda syftet med denna licens är att Du ska kunna använda Tjänsten så som den tillhandahålls av WEIQ, i enlighet med dessa villkor. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av Tjänsten eller dess programvara, och Du får heller inte bakåtkompilera eller försöka extrahera källkoden till denna programvara.

 

Missbruk, uppsägning och skadeståndsansvar

WEIQ har rätt att vidta vilka åtgärder som helst (så som att stänga ner ditt konto, begränsa användning, ta bort annonser och meddelanden) med Ditt konto och den information och det material som tillgängliggjorts där, om en eller flera av följande punkter är uppfyllda.

 • Du har brutit mot lagen, detta Avtal eller syftet med detta Avtal;
 • Du har kränkt våra anställda, användare, eller tredje man;
 • Du har gjort intrång i våra eller tredje mans rättigheter;
 • Du har orsakat problem för oss eller våra användare, eller skapat risk för skadeståndsskyldighet;
 • vi kan inte bekräfta att den information Du har tillhandahållit oss, antingen direkt eller via Tjänsten, stämmer, eller
 • Du har inte betalat eventuella avgifter inom angiven tid.

Du får inte använda Tjänsten eller publicera innehåll på Tjänsten på ett sätt som strider mot lag, utgör hets mot folkgrupp, är vilseledande eller på annat sätt kan anses kränkande eller är oförenligt med god affärssed.

Du har själv rätt att avsluta ditt konto hos oss när Du vill.

Om vi ådrar oss kostnader eller lider skada till följd av att Du brutit mot detta Avtal åtar du Dig att ersätta oss för dessa kostnader, inklusive skäliga kostnader för juridisk hjälp.

 

Avtalstid och uppsägning av Avtalet

Avtalet gäller från och med att Du börjat använda Tjänsten och gäller därefter tills vidare. Du har rätt att säga upp Avtalet utan uppsägningstid.

 

Ansvarsbegränsningar

Du ansvarar själv för eventuella kostnader som uppkommer vid användning av Tjänsten.

Utöver vad som i övrigt följer av detta Avtal och våra övriga avtal, policyer och villkor ansvarar vi inte för skador som direkt eller indirekt orsakas av någon av följande anledningar:

 • Din användning av Tjänsten.
 • Störningar eller avbrott i Din mobiltelefon vid användningen av Tjänsten.
 • Utomstående parters agerande. Vi ansvarar inte för skador orsakade av varor sålda genom Tjänsten. Vi ansvarar heller inte för skador orsakade av andra användare av Tjänsten, för skador orsakade av intrång i tredje mans immateriella rättigheter, eller för andra skador eller intrång som orsakats av utomstående parters agerande.
 • Ditt eller tredje mans agerande vid användningen av Tjänsten. Vi ansvarar inte för skador till följd av brott mot lagen eller andra skador som uppstår i samband med användningen av Tjänsten.

WEIQ, våra företrädare, ombud och anställda är inte i något fall ansvariga gentemot Dig som användare eller tredje part för indirekta skador såsom men ej uteslutande utebliven vinst, avbrott i näringsverksamhet, förlorat anseende, förlust av data eller övriga skador.

 

Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig för detta Avtal och ska tillämpas på tvister som härrör från detta Avtal.

 

Uppdatering av detta Avtal

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera detta Avtal löpande på https://weiq.tech/anvandarvillkor/. Genom att använda Tjänsten godkänner Du dessa ändringar.

Genom att använda Tjänsten godkänner Du detta Avtal och samtycker till att du efterger din rätt att ångra detta Avtal samt de avtal Du ingår genom användandet av Tjänsten.

 

Kontakt

För eventuella frågor, synpunkter eller andra ärenden var god kontakta vår support via epostadressen:

support@weiq.tech

Eller besök vår sida: https://weiq.tech/support/

Kontakta vår support