Brugervilkår Danmark

                                          

 

Tak fordi du bruger vores tjeneste (”Tjenesten”). Tjenesten leveres af MEIQ Systems AB beliggende i Sverige, Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmø (”WEIQ”, ”Vi”).

Organisations-nummer: 559148-4380. Dette dokument sammen med vores databeskyttelse- og Sekretesspolicy, der henvises til nedenunder, udgør vores Brugeraftale.

Ved at bruge Tjenesten, accepterer du disse vilkår og de specifike købvilkår der er gældende hos den enkelte sælger, disse købvilkår finder du i applikationen under ”mere info” i sælgerens menu. Læs dem nøjagtigt igennem.

Brug af Tjenesten

WEIQ giver dig en personlig, opsigelsesbar, ikke-eksklusiv licens, der ikke er mulig at tildele eller underlicensere, for at få adgang og bruge Tjenesten. Ved at bruge Tjenesten, erhverver du ingen immateriell brugerret, til Tjenesten. Du må ikke bruge indeholdet fra Tjenesten, hvis du ikke har tilstand fra indholdsejeren eller på anden måde ret at bruge det, i følge loven. Disse vilkår giver Dig ikke ret at bruge varemærker eller logoer, der vises i Tjenesten. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre nogle juridiske beskeder, der vises i, eller i forbindelse med Tjenesten.

Tjenestens formål er at muliggøre transaktioner mellem firmaer, der fokuserer på serveringsvirksomhed og deres kunder. Indehold der ikke tilhører WEIQ vises i Tjenesten. Vi undersøger indehold for at afgøre hvis det er ulovligt eller går imod vores politik, men ansvaret for indeholdet, er helt tilskrevet det firma der gør det tilgængeligt. Vi garanterer ikke at disse forretninger og firmaer har ret at sælge de varer de tilbyder gennem Tjenesten. Vi garanterer hellere ikke at disse varer holder en særlig kvalitet, eller at disse varer er lovlige og sikre at bruge.

Køb gennem Tjenesten udgør en separat aftale mellem sælgeren og kunden. Når Du gør en bestilling af en vare gennem Tjenesten, udgør denne bestilling et juridisk bindende bud til den erhvervsdrivende, der tilbyder varerne til salg. I din rolle som konsument, er du ansvarlig for at læse objektsbeskrivelsen, før du vælger at købe varen. Når bestillingen er klar for udlevering, vil du bli informeret om dette. Når du henter varen, vil betalingen ske gennem en transaktion, der håndteres af vores partner Bambora AB (”Bambora”). Køb der er foretaget gennem Tjeneste, betyder dermed at Du også ingår en separat aftale mellem Dig og Bambora. Vi henviser til deres policy for information, om hvordan de håndterer oplysninger der bruges vid købet.

Ved bestillingen reserveres beløbet for betaling. Debitering sker efter Du har hentet din bestilling. Du er ansvarlig for at sikre at der findes penge på det kort du har valgt at betale med, på betalingstidspunktet. Er der ikke mulighed for sælgerne at debitere betalingen, har sælgeren også ret at aflyse bestillingen. Du skal hente din bestilling indenfor tredive (30) minutter, efter du er blevet informeret at varen er klar at afhentes. Som kunde, er Du selv ansvarlig for at afhente varerne efter bestillingen. Sælgernes købsvilkår kan reglere afhentning, levering, tilbagekøb og klager.

I forbindelse med at du bruger Tjenesten, kan vi sende beskeder om tjenester, administrative beskeder og anden information til Dig. Du kan fravælge nogle dele af denne kommunikation.

Tjenesten bruges via mobile enheder. Brug icke Tjenesten på en måde der vil hindre dig fra at følge trafikk- eller sikkerhedsregler.

WEIQ forbeholder sig retten når som helst, lukke Tjenesten ned.

Din konto

For bruge Tjenesten skal Du registrere en konto. Din konto registreres ved første brugertilfælde og er bunden til din enhed, uden at du aktivt skal registrere denne. Følgende regler gælder for Din konto:

 • Du skal være 18 år eller ældre for at bruge Tjenesten.
 • Du skal notere korrekt information. Du må icke bruge forkert information eller udgive Dig selv, at være en anden person eller et andet firma. Det billede Du eventuelt vælger, må ikke være stødende, udgøre krænkelse af en gruppe mennesker eller en krænkelse af andres immaterielle rettigheder.
 • Du er ansvarlig for din konto. Personen hvis betalingsinformation er registreret på kontoen, vil blive ansvarlig ved en eventuel transaktion. Som bruger, er det Dit ansvar at give os besked hvis du er mistænksom over for at din konto er blevet misbrugt eller brugt på en måde der ikke er tilladt.

WEIQ forbeholder sig retten at når som helst, slette din konto.

Dit indehold i Tjenesten

Du kan overføre indehold til Tjenesten. Du beholder den immaterielle ejerretten, du har til indeholet.

Du kan vælge at selv uploade et profilbillede for brug i tjenesten. Ved uploading, godkender du at Tjenesten bruger dit billede til håndtering.

Du kan vælge at give WEIQ adgang til Din Facebookprofil. WEIQ erhverver ingen rettigheder til noget af Dit indehold på Facebook, med undtagelse for retten at bruge Dit profilbillede på Facebok, som profilbillede for din konto hos Tjenesten. WEIQ har ret at optimere størrelsen på det aktuelle billede, med formål at justere den efter Tjenestens tekniske krav. Du kan når som helst, fortrude dette og forhindre WEIQ i at få adgang til Din Facebookprofil.

Behandling af personopplysninger

I WEIQs sekretesspolicy kan Du læse om hvordan vi håndterer Dine personoplysninger. Ved at bruge Tjenesten, accepter Du at WEIQ kan bruge disse oplysninger i enighed med sekretesspolicyn.

De personoplysninger brugeren oplyser i forbindelse med aftale og køb gennem Tjeneste, eller hvilke i øvrigt registreres, behandles af WEIQ for forberedelse og administration af Tjenesten. Gennemførelsen af en betaling med Tjenesten medfører en vis udveksling af oplysninger mellem den der sender betalingens, bank, og betalingsmodtagerens bank, med hensyn til personoplysninger om betaleren og betalingsmodtageren. Personoplysningerne udgør underlag for markets- og kundeanalyser, forretningsopfølgning, forretnings- og metodeudvikling og risikohåndtering.

Hvis indehaveren vil få information om hvad for nogle personoplysninger om

ham eller hende, der behandles af WEIQ, kan indehaveren

skriftligt efterspørg dette ved MEIQ Systems AB (info@weiq.tech). Den der vil efterspørge

rettelse af fejl og misvisende oplysninger, kan henvende sig til MEIQ Systems AB på adressen ovenfor.

Vedrørende softwaren i Tjenesten

Når Tjenesten kræver eller inkluderer downloadbar software, er det muligt at denne software opdateres automatisk på Din enhed når en ny version eller funktion bliver tilgængelig.

WEIQ giver Dig en personlig, opsigelsesbar, ikke-eksklusiv licens, der ikke er mulig at tildele eller underlicensere, for at bruge softwaren du har adgang til, gennem Tjenesten. Det eneste formål med denne licens er at Du skal kun bruge Tjenesten i den tilstand som WEIQ tilbyder, i enighed med disse vilkår. Du må ikke kopiere, modificere, distribuere, sælge eller leje nogen del ud af Tjenesten eller softwaren, og Du må hellere ikke back-compile eller prøve at udtrække kildekoden til denne software.

Misbrug, opsigelse og ansvar

WEIQ har ret at tage enhver handling (f.eks. at lukke din konto ned, begrænse hvor meget den kan bruges, fjerne annoncer og beskeder) med Din konto og den information og det materiale der er blevet tilgængeligt derigennem, hvis en eller flere af nedenstående punkter opfyldes:

 • Du har brudt mod lovgivningen, denne Aftale eller formålet med denne Aftale;
 • Du har krænket vores ansatte, bruger, eller tredje part;
 • Du har gjort en overtrædelse i vores eller tredje parts rettigheder;
 • Du har været grund til at skabe problem for os eller vores bruger, eller skabet en risiko for at blive ansvarspligtig;
 • vi kan ikke bekræfte at den information Du har givet os, enten direkte eller via Tjeneste, er korrekt, eller
 • Du har ikke betalt eventuelle afgifter indenfor opsat tid.

Du må ikke bruge Tjenesten eller publicere indehold på Tjenesten, på en måde der er ulovlig, stødende mod en gruppe mennesker, er vildledende eller på andet måde kan tolkes som krænkende eller ikke er i enighed med god forretningsetik.

Du har selv ret at afslutte din konto ved os, når du vil.

Dersom vi pådrager os udgifter eller skade, af en konsekvens fordi du har brudt mod denne Aftale, er du skyldig at erstatte os disse omkostninger, inklusive rimelige omkostninger til juridisk bistand.

Aftaletid og opsigelse af Aftalen

Aftalen gælder fra og med at du begynder at bruge Tjenesten, og derefter indtil videre. Du har ret at opsige Aftalen uden varsel.

Ansvarsbegrænsninger

Du er selv ansvarlig for eventuelle omkostninger der opstår ved at du bruger Tjenesten.

Udover hvad der i øvrigt følger af Aftalen og vores andre aftaler, policer og vilkår, er vi ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, til følge af nogen af følgende grunder:

 • Din benyttelse af Tjenesten.
 • Forstyrrelser eller afbrydelser i din mobiltelefon, når du bruger Tjenesten.
 • Eksterne parters opførsel. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af varer der er blevet solgt gennem Tjenesten. Vi er ikke hellere ansvarlige for skader forårsaget af andre bruger af Tjenesten, for skader forårsaget af overtrædelse i tredje parts immaterielle rettigheder, eller for andre skader eller overtrædelser der er forårsaget af en tredje parts handlinger.
 • Din eller tredje parts handling ved benyttelse af Tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af forbrydelse mod loven eller andre skader der opstår i forbindelse med benyttelsen af Tjenesten.

WEIQ, vores repræsentanter, ombud og ansatte er ikke ved noget tilfælde ansvarlige overfor Dig som bruger eller tredje part, for indirekte skader herom men ikke udelukkende mistet fortjeneste, forstyrrelser i forretningsdriften, mistet omdømme, tab af date eller andre skader.

Aktuel lovgivning

Svensk lovgivning er aktuel for denne Aftale og skal aktualiseres ved tvister, der omhandler denne Aftale.

Opdatering af denne Aftale

Vi forbeholder os retten at ændre eller opdatere denne Aftale. Vi vil dermed, udsende det via e-post eller publicere det på vores hjemmeside. Derefter er det gældende efter 30 dage. Ved at bruge Tjenesten godkender du disse ændringer.

Ved at bruge Tjenesten godkender Du denne Aftale og giver samtykke til at du fraskriver dig din ret til at annullere denne Aftale og enhver aftale du indgår gennem Tjenesten i enighed med svensk lovgivning: § 11 ” Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.”

Kontakt

For spørgsmål relaterede til aftalen:

Josef Weidman, Direktør.

+46(0)-760399533

Josef.weidman@weiq.tech