Brukervilkår

 

Takk for att du bruker vår tjeneste («Tjenesten»). Tjenesten er gitt av MEIQ Systems AB med base i Sverige, Östra Varvsgatan 4, 211 75 MALMÖ (”WEIQ”, ”Vi”).

 

Organisasjonsnummer: 559148-4380. Dette dokumentet sammen med vår databeskyttelse- og taushetspliktpolicy som vi henviser til under, utgjør vår brukeravtale.

 

Gjennom å bruke tjenesten aksepterer du disse vilkår og de spesifikke kjøpevilkår som gjelder hos den individuelle selgeren. Disse kjøpevilkår finner du i applikasjonen under «mer informasjon» i selgerens meny. Les gjennom disse nøye.

 

Bruk av tjenesten

 

WEIQ gir deg en personlig, oppsigelsesbar, ikke-ekslusiv lisens, som ikke er mulig å overføre  for å få tilgang til og bruke tjenesten. Ved å bruke tjenesten får du intet immaterielt eie til tjenesten. Du får ikke bruke innholdet fra tjenesten om du ikke har tilstand fra innholdseieren eller på andre måter rett til å bruke den i henhold til loven. Disse vilkår gir deg ikke rett til å bruke varemerker eller logoer som brukes i tjenesten. Du får ikke ta bort, skjule eller endre juridiske meldinger som vises i eller i forbindelse med tjenesten.

 

Tjenesten sikter på å legge til rette for transaksjoner mellom virksomhet som har serveringsvirksomhet og deres kunder. Innhold som ikke tilhører WEIQ vises i tjenesten. Vi gransker innhold for å avgjøre om det er ulovlig eller går imot våre policyer, men ansvaret for dette innhold hviler helt på virksomheten som gjør det tilgjengelig. Vi garanterer ikke at disse virksomheter har rett til å selge de varer de tilbyr gjennom tjenesten. Vi garanterer heller ikke at disse varer holder en viss kvalitet eller at disse varer er lovlige eller sikker å bruke.

 

Kjøp gjennom tjenesten utgjør separate avtaler mellom selgeren og kunden. Når du gjør en bestilling av en vare gjennom tjenesten utgjør denne bestilling et bindende anbud til den selskab som tilbyr varen til salgs. Du har derfor ansvar som kjøper for å lese beskrivingen innen du velger å kjøpe varen. Når bestillingen er klar for levering blir du varslet om dette. Når du henter varen kommer betalingen til å skje gjennom en transaksjon som håndteres av vår partner Bambora AB («Bambora»). Kjøp som er gjort gjennom tjenesten betyr dermed også at du inngår en separat avtale mellom deg og Bambora. Vi henviser til deres policy for informasjon om hvordan de håndterer opplysninger som brukes ved kjøpet.

 

Ved bestillingen reserveres beløpet for betaling. Debitering skjer etter at du har hentet din bestilling. Du er skyldig til å sikre at det finns penger på det kortet som du har valgt å betale med. Kan du ikke debiteres har selgeren rett til å makulere bestillingen. Du bør hente din bestilling innom tretti (30) minutter etter at du har fått beskjed om at varen er klar til å hentes. Du som kunde har altså ansvar for å hente varer etter bestilling. Selgeres kjøpevilkår kan regulere henting, leveranse, tilbakekjøp og reklamasjon.

 

I forbindelse med din bruk av tjenesten kan vi sende meldinger om tjenester, administrative meldinger og annen informasjon til deg. Du kan velge bort visse typer av sånn kommunikasjon.

 

Tjenesten brukes via mobile enheter. Bruk ikke tjenesten på en måte som hindrer deg fra å følge trafikk- eller sikkerhetsregler.

 

WEIQ reserverer seg retten til og når som helst stenge ned tjenesten.

 

Din konto

For å bruke tjenesten må du registrere en bruker. Din bruker registreres ved første bruk og er bundet til din enhet uten at du trenger å aktivt registrere dette. Følgende regler gjelder for din konto:

 

 • Du må være 18 år eller eldre for å bruke tjenesten.
 • Du må angi korrekt informasjon. Du får ikke bruke unøyaktig informasjon eller utgi deg for å være en annen person eller en annen virksomhet. Bildet du eventuelt velger får ikke være krenkende, utgjøre hets mot en folkegruppe, eller utgjøre krenkelse i noen andres immaterielle rettigheter.
 • Du er ansvarlig for din konto. Den personen som betalingsinformasjonen hører til som er registrert på kontoen er ansvarlig ved eventuelle transaksjoner. Det er ditt ansvar som bruker å informere oss om du har grunn til å tro at din konto misbrukes eller har blitt brukt uten tillatelse på noen måte.

 

WEIQ reserverer seg retten til å når som helst slette din konto.

 

Ditt innhold i tjenesten

Du kan overføre innhold til tjenesten. Du beholder den immaterielle retten til eie som du har til innholdet.

 

Du kan selv velge å laste opp et profilbilde for bruk i tjenesten. Ved opplasting godkjenner du at tjenesten bruker ditt bilde for håndtering.

 

Du kan velge å gi WEIQ adgang til din Facebookprofil. WEIQ har ingen rettigheter til ditt innhold på Facebook bortsett fra retten til å bruke ditt profilbilde som profilbilde for din konto i tjenesten. WEIQ har rett til å optimere størrelsen på bildet det gjelder for å anpasse det til tjenestens tekniske krav. Du kan når som helst angre dette og hindre WEIQ fra å ha adgang til din Facebookprofil.

 

 

Behandling av personopplysninger

 

I WEIQs policy om taushetsplikt kan du lese om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Ved å bruke tjenesten aksepterer du at WEIQ kan bruke disse opplysninger i henhold til policyen om taushetsplikt.

 

Personopplysninger som innehaveren gir i samband med avtale og kjøp gjennom tjenesten eller andre personopplysninger som registreres behandles av WEIQ for forberedelse og administrasjon av tjenesten. Gjennomføringen av en betaling med tjenesten fører til at det skjer en informasjonsdeling mellom betalingsavsendende bank og betalingsmottakende bank som handler om personopplysninger om betaleren og betalingsmottakeren. Personopplysningene utgjør videre underlag for markeds- og kundeanalyser, virksomhetsovervåkning, virksomhet- og metodeutvikling samt riskhåndtering.

 

Om innehaveren vil få informasjon om hvilke personopplysninger om han eller henne som behandles av WEIQ kan innehaveren skriftlig be om dette hos MEIQ Systems AB (info@weiq.tech). Den som vil begjære rettelse av feilaktig eller misvisende opplysninger kan vende seg til MEIQ Systems AB på ovenstående epost.

 

Om programvare i tjenesten

 

Når tjenesten krever eller inkluderer nedlastbar programvare er det mulig at denne programvare oppdateres automatisk på din enhet når en ny versjon eller funksjon blir tilgjengelig.

 

WEIQ gir deg en personlig, oppsigelsesbar, ikke-eksklusiv lisens, som ikke er mulig å overføre eller under lisensiere, for å bruke programvaren som du får i form av tjenesten. Den eneste hensikten med denne lisens er at du skal kunne bruke tjenesten sånn som den leveres av WEIQ, i samsvar med disse vilkår. Du får ikke kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut noen del av tjenesten eller dens programvare, og du får heller ikke

prøve å trekke ut kildekoden til denne programvare.

 

Misbruk, oppsigelse og byrde

 

WEIQ har rett til å ta beslutt om handlinger (som for eksempel å stenge av din bruker, begrense bruk, ta bort annonser og meldinger) som gjelder din konto og den informasjonen og materiale som er tilgjengelig der, om en eller flere av følgende punkter oppfylles.

 

 • Du har brutt mot loven, denne avtale eller hensikten med denne avtale
 • Du har krenkt våre ansatte, brukere eller tredje person
 • Du har gjort overtredelse i våre eller tredje persons rettigheter
 • Du har forårsaket problem for oss eller våre brukere, eller skapet risk for erstatningsansvar
 • Vi kan ikke bekrefte at den informasjonen du har gitt oss, enten direkte eller via tjenesten, stemmer, eller
 • Du har ikke betalt eventuelle avgifter innom tidsrammen.

 

Du får ikke bruke tjenesten eller publisere innehold på tjenesten på en måte som går mot loven, utgjør hets mot folkegruppe, er villedende eller på andre måter kan anses være krenkende eller er uforenlig med god oppførsel.

 

Du har selv rett til å avslutte din konto hos oss når du vil.

 

Om vi drar på oss kostnader eller skade til følge av at du har brutt mot denne avtale påtar du deg ansvaret å erstatte oss for disse kostnader, inklusive rimelige kostnader for juridisk hjelp.

 

Ansvarsbegrensninger

 

Du har selv ansvar for eventuelle kostnader som dykker opp ved bruk av tjenesten.

 

Utover hva som følger av denne avtale og våre øvrige avtaler, policyer og vilkår har vi ikke ansvar for skader som direkte eller indirekte forårsakes av noen av følgende grunner:

 

 • Din bruk av Tjenesten.
 • Lidelser eller avbrudd i din mobiltelefon ved bruk av Tjenesten.
 • Utestående parters oppførsel. Vi har ikke ansvar for skader forårsaket av andre brukere av Tjenesten, for skader forårsakede av inntreng i tredje parts immaterielle rettigheter, eller for andre skader eller inntreng som forårsakes av utestående parters oppførsel.
 • Din eller tredje parts oppførsel ved bruk av Tjenesten. Vi har ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av brudd mot loven eller andre skader som oppstår i forbindelse med bruk av Tjeneste.

 

WEIQ, våre representanter, ombud eller ansatte er ikke ansvarlige imot deg som bruker eller tredje part for indirekte skader, slik som, men ikke utelukkende, tapt fortjeneste, avbrudd i næringsvirksomhet, mistet omdømme, tap av data eller øvrige skader.

 

Gjeldende lov

 

Svensk lov er gjeldende for denne avtale og skal gjelde på tvister som avledes fra denne avtale.

 

Oppdatering av denne avtale

 

Vi reserverer oss retten til å endre eller oppdatere denne avtale. Vi kommer i så fall til å sende det via e-post eller publisere det på vår hjemmeside. Deretter begynner det å gjelde etter 30 dager. Gjennom å bruke Tjenesten godkjenner du disse endringer.

 

Ved å bruke Tjenesten godkjenner du denne avtale og samtykker til at du utsetter din rett til å angre denne avtale samt avtale du inngår gjennom bruk av Tjenesten i henhold til 11 § Lov (2005_59) om distanseavtale og avtale utenfor virksomhetslokaler.

 

Kontakt

 

For avtalespørsmål kontakt:

Josef Weidman, VD.

 

+46(0)-760399533

 

Josef.weidman@weiq.tech